Sedert 2017 zijn wij een erkende opleidingsplaats dermatologie in samenwerking met UZ Leuven. Assistenten in opleiding uit Leuven volgen gedurende 1 jaar een opleiding in onze dienst zowel in de privépraktijk Jan Habexlaan Genk als in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dr. Katrien Martens en dr. Emma Van Tendeloo volgen momenteel een opleiding in onze dienst.

Zij zullen op zelfstandige basis patiënten onderzoeken maar steeds onder supervisie van 1 van de artsen van het team. Als u een afspraak bij hen krijgt, zal er altijd medegedeeld worden welke superviserende arts deze afspraak mee opvolgt.